Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

23. 10. 2010

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Úhonicích patří se svou 122 letou dobou trvání k nejstarším na okrese Praha-západ. Byl založen 12. července 1888 a koncem roku čítal na 50 členů i průběhu let se pak počet členů pohyboval okolo této hranice v současné době čítá náš sbor cca 87 členů, bohužel jak už to v současnosti bývá tak většina členů jsou pouze plátci příspěvků. Ale i tak se v poslední době vytvořilo zdravé jádro, které je ochotno obětovat část svého volného času na práci pro náš sbor. Hlavní naše poslání samozřejmě spočívá v ochraně zdraví, životů a majetku při požárech a jiných živelných pohromách ale dále se snažíme přispět svou činností v rámci naší obce. Systém fungování sboru je založen na pravidelných členských schůzích, konajících se každý první pátek v  měsíci a na výroční valné hromadě konané zpravidla na začátku nového kalendářního roku. Pravidelně se též v poslední době účastníme soutěže v požárním sportu v rámci 4. okrsku, pod který spadáme. Jsme registrovaní na SHČMS a odvozenou právní subjektivitou a vlastním IČO. Většina hmotných prostředků pro naší činnost jako jsou zbrojnice, auto a stříkačka jsou ve vlastnictví Obecního úřadu, který též poskytuje prostředky na jejich údržbu. Jako nevýdělečná organizace hospodaříme se skromnými prostředky a snažíme si přilepšit alespoň tradičním sběrem železného šrotu. Jak jsem již předznamenala současně používanou technikou je automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 138,dopravní automobil DVS - A 30 a stříkačka PS 12.